Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 22 Sept 2018
Versi 8.1.1a
Pejabat Daerah Saratok
 

 
Pejabat Pegawai Daerah dan Registri
Bahagian Khidmat Pengurusan (Pentadbiran)
Bahagian Khidmat Pengurusan (Kewangan)

Zalhata bin Chula
Pembantu Tadbir Kanan (Kew), W22
083-436467
Serina anak Eddy
Pembantu Tadbir (Kew), W19
083-436467
Halijah binti Morni
Pembantu Tadbir (P/O), N19 (KUP)
083-436467
Sapri bin Gani
Pembantu Awam, H11
083-436467

Bahagian Perancangan Strategik dan Pelaksanaan Projek Daerah
Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sosial
Bahagian Khidmat Pengurusan (Mahkamah)
Pejabat Daerah Kecil Budu

Laga Kueh
Pegawai Tadbir Menguasa, N44
083-436103
083-436833
Muammar Syabil bin Mohtada
Pembantu Tadbir (P/O)
083-436103
083-436833
Janylydia anak Munang
Pembantu Tadbir (Kew), W19
083-436467
083-436833
Thomas Tugang
Pembantu Operasi, N11
083-436103
083-436833
Lendll Lua anak Edwin Jepon
Pemandu Kenderaan, H11
083-436103
083-436833
Calvin Petrus anak Pauline
Pembantu Awam, H11
083-436103
083-436833