Sarawak ID|Register

Untuk urusan Notifikasi Menjalankan Aktiviti atau Perniagaan di Bahagian Betong, borang tersebut bolehlah dikemukakan kepada Pejabat Residen / Pejabat Daerah/ Pejabat Daerah Kecil / Majlis Daerah yang berdekatan.

Untuk makluman, tuan/puan adalah dinasihatkan untuk memahami isi kandungan yang tercatat dalam borang dan juga Garis Panduan Pembukaan Semula Aktiviti Ekonomi dan Sosial Negeri Sarawak sebelum mengemukakan Borang Notifikasi berkenaan.

Borang Notifikasi Menjalankan Aktiviti atau Perniagaan di Bahagian Betong boleh di muat turun seperti dibawah:

Muat turun versi Bahasa Malaysia l Download English version


Sila rujuk Garis Panduan Pembukaan Semula Aktiviti Ekonomi dan Sosial Negeri Sarawak

PDF I Website