Sarawak ID|Register


Untuk urusan Notifikasi Menjalankan Aktiviti atau Perniagaan (Kredit Komuniti dan Pajak) di Bahagian Betong, borang tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Residen Bahagian Betong

Untuk makluman, tuan/puan adalah dinasihatkan untuk memahami isi kandungan yang tercatat dalam borang dan juga Garis Panduan yang telah ditetapkan bagi Sektor Kewangan (Kredit Komuniti dan Pajak Gadai)

 

Borang Notifikasi Menjalankan Aktiviti atau Perniagaan di Bahagian Betong boleh di muat turun seperti dibawah:

Muat turun versi Bahasa Malaysia l Download English version