Sarawak ID|Register

Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Residen Betong, Pejabat Daerah Betong, Pejabat Daerah Saratok, Pejabat Daerah Pusa, dan Pejabat Daerah Kabong akan mula beroperasi semula mulai

12 Mei 2020

Bagi orang awam/ agensi kerajaan/ swasta yang ingin berurusan dengan Pejabat ini adalah dikehendaki untuk mematuhi Garis Panduan Prosedur Operasi Standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) seperti berikut:

  1. WAJIB memakai topeng muka (face-mask);
  2. Mengekalkan jarak antara orang lain sekurang-kurangnya 1 meter;

Sekian, terima kasih.