Portal Rasmi
Pentadbiran Bahagian Betong

Balanced Scorecard (BSC)Balanced Scorecard (BSC)

R&DO11 - RESIDEN BAHAGIAN BETONG'S STRATEGIC MAP (2019)


Sumber maklumat: SCS Scorecard System