Operasi Pejabat Residen Bahagian Betong (PRBB) telah bermula apabila pengisytiharaan Daerah Betong sebagai Pentadbiran yang baru telah dilakukan pada 26 Mac tahun 2002 yang lepas dan diketuai oleh Residen yang pertama bagi Bahagian Betong iaitu Datu Romie Sigan Daniel. Pengwujudan Pejabat Residen Bahagian Betong adalah penting kerana ia beperanan untuk menjadi nadi bagi mentadbir kemajuan dan pembangunan di Bahagian Betong keseluruhannya.

SELAMAT DATANG KE BETONG

Tentang Betong

image

PERUTUSAN

Perutusan Residen

Perutusan Residen

Salam sejahtera dan selamat datang diucapkan kepada semua pengguna yang melayari Porta Rasmi Pentadbiran Betong.
Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada kakitangan Pentadbiran Bahagian Betong yang terlibat dalam membangunkan portal ini.
Melalui portal ini, Pentabiran Bahagian Betong mampu bergerak seiring dengan jabatan dan agensi kerajaan yang lain dalam usaha memodenkan pengurusan perkhidmatan automasi dan e-kerajaan.

DETAILS

Visi & Misi

Visi

Betong to be Socio-Economically Developed Division by 2030.

 

Misi

Advancing the socio-econonic development and wellbeing of the people in Betong Division.