Penyeliaan Mahkamah Bumiputera

 

Penyeliaan Mahkamah Bumiputera


Maklumat Am

Mahkamah Bumiputera Daerah adalah dibawah pemantauan rang undang-undang Mahkamah Bumiputera & Ordinan 1992 dan dibawah jagaan Ketua Pendaftar Mahkamah Bumiputera.

Selalunya, Mahkamah Bumiputera adalah untuk mendengar pertikaian yang melibatkan adat-adat bumiputera di Sarawak.

Semua kes yang dikendalikan oleh Mahkamah ini akan didaftarkan dibawah undang-undang kes adapt dan sivil.

Pihak Mahkamah Bumiputera akan menetapkan sama ada kes tersebut akan didengarkan dan serta menetapkan tarikh pendengaran. Kebiasaannya, orang yang dilantik menjadi Ketua Mahkamah adalah Penghulu bagi kawasan dari mana pendakwa berasal.

 Undang-Undang

  • Ordinan Mahkamah Bumiputera 1992, Undang-Undang Mahkamah Bumiputera Adat Iban, 1993

Borang Rasmi

  • Borang A, Borang H, Borang Q

Dokumen Diperlukan

  1. Salinan Kad Pengenalan pendakwa
  2. Laporan Polis jika perlu