Pengesahan Sijil/Dokumen

 

Pengesahan Sijil/Dokumen


Pengesahan dokumen adalah untuk membuat pengesahan atau pengakuan sah bahawa salinan dokumen adalah salinan sebenar. Dokumen boleh disahkan oleh semua Pegawai Tadbir dan Penolong Pegawai Tadbir.

Sila Ambil Perhatian!

  • Pastikan pemohon membawa bersama DOKUMEN ASAL/SEBENAR bersama dengan salinan untuk diakui sah oleh pegawai kami.
  • Dimohon agar pemohon sendiri yang hadir untuk pengesahan dokumen tersebut.

Jangka Masa Berurusan

Masa yang akan diambil ialah lebih kurang dalam 30 minit untuk berurusan dengan pegawai kami.

Nota: Anda bolehlah merujuk kepada direktori kakitangan untuk senarai nama Pegawai yang boleh mengesahkan dokumen mengikut Daerah/Daerah Kecil masing-masing.