MS ISO 9001:2015

 

MS ISO 9001:2015


Pentadbiran Bahagian Betong kini dalam proses persediaan ke arah pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015.