Tadbir Urus Projek Kecil Luar Bandar (PKLB)

 

Tadbir Urus Projek Kecil Luar Bandar (PKLB)


DEFINISI ‘Projek Kecil Luar Bandar’
-Projek-projek mengikut takrifan semasa yang dirancang untuk meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup rakyat.

‘Surat Kuasa’
-ialah Arahan bertulis yang memberi kuasa untuk
melaksanakan sesuatu projek mengikut peruntukan yang diluluskan.

‘Waran Peruntukan’
-merujuk kepada Kuasa untuk membelanjakan
peruntukan kewangan yang dinyatakan / diluluskan dalam tahun semasa.

‘Permohonan Pihak Luar’
-ialah Permohonan projek yang diterima daripada
pihak Wakil Rakyat, JKKK, Ketua Masyarakat, Persatuan-persatuan, NGO serta mana-mana pertubuhan yang telah didaftarkan dengan pihak kerajaan