Key Focus Activity (KFA)

 

Key Focus Activity (KFA)


Setakat bulan Jun 2019, sebanyak 11 Tajuk Key Focus Activity telah dilaksanakan dalam Pentadbiran Bahagian Betong.

NO. YEAR KFA TITLE STATUS
1. 2010 Membangunkan kerangka kerja bagi mengurangkan masalah sosial yang disebabkan oleh kekurangan aktiviti sosial dan kemudahan rekreasi
2. 2010 To review and develop a more efficient Financial Control mechanism for planned (R&DO) and unplanned (other agencies) activities
3. 2011 Penambahbaikan proses kelulusan permohonan pindah milik senapang patah melalui probet dan semasa hayat
4. 2011 Penambahbaikan proses bagi mengelakkan elaun terlebih bayar kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum yang telah meletak jawatan dan meninggal dunia di bahagian Betong
5. 2012 Memastikan Pemungut Menghantar Laporan Penyata Kira-Kira dan Lojmen Mengikut Tempoh yang Ditetapkan
6. 2013 Mempercepatkan Proses Pelaksanaan Fizikal dan Pembayaran Projek PIA/ PIAS di Pejabat Daerah
7. 2014 Mewujudkan Pangkalan Data Koordinat GPS Lokaliti (Rumah Panjang dan Kampung) di bahagian Betong.
8. 2015 Menambahbaik Kaedah Permohonan Projek Kecil Luar Bandar (MRP).
9. 2017 Menyediakan Maklumat Keperluan Asas yang Tepat Untuk Penduduk Daerah Betong
10. 2018 Uplifting Socio-Economic Wellbeing In Pusa District For 1 AZAM Participant.
11. 2018 A Digital Filing System For Kabong District Office