Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Bilik Mesyuarat dan Dewan

Berikut merupakan prosedur tempahan penggunaan Bilik Mesyuarat/Ruang Legar Pejabat Residen Bahagian Betong:

  • Sila hantar surat rasmi untuk maklumkan tentang tempahan penggunaan Bilik Mesyuarat/Ruang Legar tersebut [Butiran yang harus ada dalam surat tersebut ialah tarikh penggunaan, masa dan tujuan menggunakan Bilik Mesyuarat/Ruang Legar tersebut].
  • Sila berhubung dengan pegawai berkenaan tentang penggunaan Bilik Mesyuarat/Ruang Legar tersebut bagi mengesahkan sama ada Bilik Mesyuarat/Ruang Legar tersebut dapat digunakan atau tidak pada tarikh atau masa yang dimohon.


Sila Ambil Perhatian!

Pejabat kami hanya menyediakan ruang untuk bermesyuarat/mengadakan aktiviti sahaja.

Kelulusan untuk penggunaan Bilik Mesyuarat/Dewan tersebut akan mengambil masa kurang daripada lima [3] hari waktu bekerja.

Nota: Sila hubungi Encik Amir Ridzuan Bin Mohammad di talian 083-471651 atau e-mail kepada amirrm@sarawak.gov.my bagi urusan peminjaman Bilik Mesyuarat/Ruang Legar Pejabat Residen Bahagian Betong.